מס. מחבר הערות הורדה
1. מסיבה בנושא השפה העברית. ישן נול חדש
20530 Bytes
2. פסטיבל חלומות. מסיבה בנושא חלומות
56832 Bytes
3. מסיבה בנושא הקמת המדינה
59904 Bytes
4. טקסט עם - מדינה. קשור למסיבה של הקמת המדינה אבל יכול להיות גם בפני עצמו.
25088 Bytes